Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 47. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Prehľady rozhodnutí úradu sme pripravili v skrátenej forme do jednoduchého týždenného prehľadu výstupov úradu za predchádzajúci týždeň. Metodické usmernenia ozrejmujú možnosť priameho oslovenia subjektu pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, možnosť uplatnenia výnimiek podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo poskytnutie informácií o verejnom obstarávaní hospodárskemu subjektu pred vyhlásením verejného obstarávania.

Týždenný prehľad výstupov nájdete pravidelne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie