Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12201-2021, vyhnutie sa "prísnejším" postupom, a to prostredníctvom rozdelenie predmetu zákazky, správny delikt

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12201-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
                      Slovak Business Agency
                      Karadžičova 7773/2 
                      811 09 Bratislava 
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo    Vybavuje/tel.    Bratislava
08. 10. 2021      12201-5000/2021  Ing. Kapronczaiová  05. 11. 2021
Vec:
Metodické usmernenie
Elektronickou poštou zo dňa 08.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.:
„V ustanovení § 5 zákon definuje jednotlivé typy zákaziek v závislosti od finančného limitu, na ktoré následne nadväzujú jednotlivé postupy podľa zákona.
V tejto súvislosti sa na Vás obraciame s otázkou či je súladné so zákonom,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Zmena nastane

305/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  


Archív zmien v legislatíve