Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12403-2021, možnosť zrušenia verejného obstarávania pre ponuku predloženú po lehote predkladania ponuk v dôsledku technickej chyby komunikačného prostriedku

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12403-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 15.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 14.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„Spoločnosť Compass group Slovakia, s.r.o. sa zúčastnila verejnej zákazky , ktorú vyhlásila Univerzita Komenského v Bratislave: „Zabezpečenie stravovania formou ekonomického prenájmu vysokoškolskej jedálne“.
Termín podaní súťažných podkladov bol dňa 13.10.2021 – 10:00. V momente, keď sme zadávali do systému všetky podklady a snažili sme sa žiadosť odoslať prostredníctvom systému Josephine, došlo k technickým problémom na strane systému, ktorý neakceptoval spôsob vloženia príloh a zobrazil nám chybovú hlášku. Násled
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve