Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13425-2021, relevantný moment/doba na uhradenie nedoplatkov na zdravotnom a sociálnom poistení

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13425-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 24.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 15.11.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „dovoľujeme si požiadať o metodické usmernenie, týkajúce sa situácie, keď víťazný uchádzač v čase uzavretia Zmluvy o dielo na dodanie stavebných prác mal daňové nedoplatky a nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení. Verejný obstarávateľ pri podlimitnom postupe bez využitia elektronického trhoviska (Oznámenie 6297-WYP) vyžadoval kompletnú podmienku účasti tykajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní ao.zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZVO"): , „Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. a) - h) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.".
Víťazný uchádzač v čase predkladania svojej ponuky do súťaže dňa 31.05.2017 a tiež aj následne v čase uzatvorenia Zmluvy o dielo, s verejným obstarávateľom- dňa 27.08.2018 bol zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov (Registračné číslo: 2016/1-PO-E197, platnosť zápisu od 18.01.2016-18.01.2019).
Keďže zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s platnosťou na tri roky, môže vzniknúť situácia, kedy sa zapísané údaje už nezakladajú na pravde. Vznik nedoplatku na poistnom (alebo daniach) predstavuje prekážku, ktorú je možné postupom podľa § 32 ods. 7 ZVO odstrániť, a to formou doplatenia tohto nedoplatku alebo nedoplatky zaplatiť v dohodnutých splátkach;
Verejný obstarávateľ má podľa § 152 ods. 5 ZVO možnosť (ale nie povinnosť) vyžiadať si od subjektu preukazujúceho splnenie podmienky účasti. osobného postavenia formou zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov doklad o neexistencii nedoplatkov na poistnom a na daniach. V našom prípade verejný obstarávateľ túto možnosť v priebehu súťaže neuplatnil.
V súvislosti s vyššie uvedeným verejným obstarávaním sme obdržali podnet, v ktorom pisateľ na základe online platformy www.finstat.sk uvádza, že víťazný uchádzač v čase uzavretia Zmluvy o dielo na tento projekt (t.j. 27.08.2018) mal dlhy a nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení.
Metodické usmernenie ÚVO č. 7418
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve