Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13562-2021, Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa z dôvodu podstatného ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13562-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 8.12.2021
Elektronickou poštou z 10.11.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Podľa ustanovenia § 182 ods. 3 písm. b) bodu 2 zákona o VO - Úrad uložil hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa.
V zmysle vyššie citovaného ustanovenia úrad hospodárskemu subjektu uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní od októbra 2021 do októbra 2024.
Podľa ustanovenia § 158 ods. 1 písm. c) zákona o VO úrad vyčiarkne hospodársky subjekt zo zoznamu hospodárskych subjektov, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím.
Verejný obstarávateľ uzavrel s hospodárskym subjektom zmluvu skôr ako úrad uložil hospodárskemu subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrde
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

528/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

395/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve