Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13572-2020, plynutie lehôt (lehoty na predkladanie ponúk) vo verejnom obstarávaní po doručení námietok a po vydaní právoplatného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13572-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 28.9.2020
Elektronickou poštou z 9.9.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Z Vašej žiadosti o metodické usmernenie vyplýva, že realizujete zákazku s názvom „Posypové vozidlo s radlicou a vyklápacou korbou - 9 ks“ vyhlásenú v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 12.5.2020 pod značkou 2020/S 073-173982 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 103/2020 zo dňa 13.5.2020 pod značkou 20094 – MST.
Ďalej uvádzate, cit.: „Na túto zákazku bola podaná námietka dňa 28.5.2020 a začaté konanie na preskúmanie podnetu navrhovateľa ešte pred termínom otvárania ponúk. Dňa 2.9.2020 bolo verejnému obstarávateľovi doručené rozhodnutie Úradu pre VO pod číslom: 8780-6000/2020-OD s kladným vybavením v prospech verejného obstarávateľa.
Vzhľadom k tomu, že s ta
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

300/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

24/2006 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Archív zmien v legislatíve