Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13741-2021, uchádzač nie je schopný dodať, nakoľko jeho výrobca vplyvom pandemickej situácie zanikol (zánik nastal až po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom) a na trhu aktuálne neexistuje iné zariadenie schopné splniť ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13741-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
 
                       tender pro s.r.o. 
                       Šípová 8858/3 
                       821 07 Bratislava 
                       miroslav.janik@tenderpro.sk
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo    Vybavuje/tel.   Bratislava 
25. 11. 2021       13741-5000/2021  Ing. Gavorník   23. 12. 2021
Vec
Metodické usmernenie
Elektronickou poštou z 25.11.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú súťaž. V rámci súťaže požadoval viacero zariadení s presnou technickou špecifikáciou.
V rámci verejnej súťaže obdržal viacero ponúk, na základe výsledku elektronickej aukcie uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom.
Úspešný uchádzač dodal zariadenia v zmysle zmluvy, pričom ale pri preberaní zariadení verejný obstarávateľ zistil, že jedno zo zariadení je od iného výrobcu ako bolo deklarované v ponuke uchádzača. Následne kontrolou technických parametrov dodaného zariadenia verejný obstarávateľ zistil, že dodané zariadenie nespĺňa technické parametre požadované verejným obstarávateľom vo verejnej súťaži. Rozhodol sa preto uvedené zariadenie od uchádzača neprevziať, a vyzval ho na dodanie zariadenia špecifikovaného v ponuke uchádzača.
Uchádzač však deklaroval verejnému obstarávateľovi, že nie je schopný uvedené zariadenie dodať, nakoľko jeho výrobca vplyvom pandemickej situácie zanikol (zánik nastal až po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom - overené v registri), a na trhu aktuálne neexistuje iné zariadenie schopné splniť požadované technické parametre (zariade
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve