Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13843-2021, možnosť realizovať zmenu zmluvy, v dôsledku ktorej príde k prekročeniu finančného limitu zákazky s nízkou hodnotou, nedovolené rozdelenie zákazky

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13843-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 23.12.2021
Listom zo dňa 19.11.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie poukazujete na rôzne výklady možnosti zmeny zmluvy podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak v dôsledku zmeny zmluvy dochádza k prekročeniu finančného limitu pre príslušný postup, ktorým bola zákazka zadávaná.
Uvádzate, že nastala nasledovná situácia:
„Sú nám známe skutočnosti, že objednávateľ (verejný obstarávateľ) by sa mal vyvarovať situácii, v ktorej by hodnota pôvodnej zákazky a o dodatočné doplňujúce služby prekračovala finančný limit určený pre zákazky s nízkou hodnotou. V súlad
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve