Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13846-2021, posúdenie postavenia subjektu

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13846-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 10.12.2021
Elektronickou poštou zo dňa 29.11.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.:
“Dobrý deň,
prezidentka SR dňa 15.10.2021 podpísala zákon z 24. septembra 2021 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa v čl. II s účinnosťou od 01.11.2021 mení zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších zmien a doplnení.
Jedným zo zakladateľov Slovenskej legálnej metrológie, n. o. (ďalej len „SLM") je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorého vklad pri založení SLM presiahol polovicu hodnoty všetkých vkladov. Týmto si Vás dovoľujem požiadať o stanovisko, či sa na SLM na základe vyššie uvedeného s účinnosťou od 02.11.2021 vzťahuje zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) alebo sa nevzťahuje. V prípade, že by ste dospeli k záveru, že sa na SLM vzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, žiadame o usmernenie, ako následne postupovať.“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Na úvod uvádzame, že podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžf/39/2009 zo dňa 17.03.2010, metodické usmernenie úradu nepredstavuj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve