Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 15447-2020, obstarávateľ vykonávajúci činnosť v tepelnej energetike

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

15447-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 09.11.2020
Elektronickou poštou zo dňa 20.10.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Predmetom Vašej žiadosti je nasledovná problematika, cit.: “v súvislosti s klientom našej advokátskej kancelárie sa dovoľujem informovať ohľadom postavenia subjektu obstarávateľa. Vzhľadom na novelu zákona o regulácií v sieťových odvetviach, by som rada informovala, či spoločnosť ktorá zabezpečuje výrobu tepla a teplej vody pre značnú časť mesta, a koná na základe licencie udelenej Úradom regulácie a sieťových odvetví, má v tomto prípade status obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne podľa ust. § 9.
Osobitným právom alebo výlučným právom sa rozumie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia súdu alebo z rozhodnutia správneho orgánu, ktorého výsledkom je obmedzenie výkonu činností uvedených v odsekoch 3 až 9 na jednu osobu alebo viac osôb a ktoré podstatným spôsobom ovplyvňuje možnosť vykonávať činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9 inými osobami. Osobitným právom alebo výlučným právom nie je právo udelené transparentným postupom založeným na objektívnych kritériách podľa tohto zákona alebo podľa právnych predpisov uvedených v prílohe č. 2. Táto informácia je pre nás nevyhnutná, práve z dôvodu novelizácie vyššie spomenutého zákona, konkrétne s novelizáciou § 29 ods. 6 až 8, ktorá nadobudne účinnosť od 1.11.2020, avšak z výkladu poskytnutému k tomuto ustanoveniu nám vyššie spomenutá skutočnosť nie je zrejmá.“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad v súlade s pôsobnosťou vymedzenou v ustanovení § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastní
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve