Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 15790-2020, povinnosť vyhotoviť referenciu

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

15790-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 25.11.2020
Listom zo dňa 10.11.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate, že minulý rok ste ako dodávateľ vybavili jednu zákazku, kde bola tlač a distribúcia novín. Tento rok požadujete od Obstarávateľa referenciu, ale ten Vám dá iba referenciu za tlač, nakoľko s distribúciou neboli spokojní. V nadväznosti na uvedené sa pýtate, či je takýto postup možný, resp. či nie je povinný vystaviť Vám referenciu za celú zákazku.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Nakoľko je Vaša otázka položená veľmi všeobecne (bez uvedenia PHZ/ limitu predmetnej zákazky, identifikácie subjektu, ktorý zadával zákazku, vymedzenia samotného predmetu verejným obstarávateľom/obstarávateľom ...) nie je možné Vami uvedenú situáciu relevantne vyhodnotiť a poskytnúť k nej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

528/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve