Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 16075-2020, zmena zmluvy

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

16075-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 17.12.2020
Elektronickou poštou doručenou dňa 13.11.2020 (podanie doplnené 8.12.2020) ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti o metodické usmernenie k zmene zmluvy, cit.:
Ide o nadlimitnú zákazku realizovanú v zmysle ZVO, predmetom, ktorej je dodávka betonárskej ocele – zváraná sieť, spolu vo výške 309 900,- EUR.
V Kúpnej zmluve bol dojednaný predmet zákazky:
1. Zváraná sieť s priemerom drôtov 5 mm, v množstve kg 90 000kg, jednotková cena v EUR bez DPH - 0,630, cena celkom v EUR bez DPH za položku - 56 700
2. Zváraná sieť s priemerom drôtov 6 mm, v množstve 195 000kg, jednotková cena v EUR bez DPH - 0,620, cena celkom v EUR bez DPH za položku - 120 900
3. Zváraná sieť s priemerom drôtov 8 mm, v množstve 210 000kg, , jednotková cena v EUR bez DPH - 0,630, , cena celkom v EUR bez DPH za položku - 132 300
Celková cena v EUR bez DPH (za kompletnú realizáciu predmetu zmluvy) 309 900
Dodatkom by malo dôjsť k zmene:
1. Zváraná sieť s priemerom drôtov 5 mm kg 0 0,630 0
2. Zváraná sieť s priemerom drôtov 6 mm, v množstve 195 000kg, jednotková cena v EUR bez DPH - 0,620, cena celkom v EUR bez DPH za položku - 120 900
3. Zváraná sieť s priemerom drôtov 8 mm, v množstve 300 000 kg,, jednotková cena v EUR bez DPH - 0,630, , cena celkom v EUR bez DPH za položku – 189 000
Celková cena v EUR bez DPH (za k kompletnú realizáciu predmetu zmluvy) 309 900
Teda na základe návrhu dodatku by došlo k úprave predmetu zákazky - zostala by zachovaná celková kúpna cena 309 900,- EUR, ale došlo by k presunu medzi položkami č. 1 a č. 3, a to tak, že v rámci položky č. 1 sa nedodá žiaden drôt 5mm (pôvodne 90 000 kg v hodnote 56 700,- EUR) a v rámci položky č. 3 sa navýši počet kusov drôtu 8 mm o 90 000 kg a o sumu 56 700,- EUR.
Verejný obstarávateľ uvedenú zmenu prvotne zdôvodňoval nasledovne: „Potreba zmeny vyplynula z návrhu skeletov budúcich odlučovačov ropných látok a z návrhov statických parametrov 3D výstuže, ktoré už neuvažujú s použitím zváranej siete s priemerom drôtov 5 mm. Doterajší výskum preukázal, že najefektívnejšou výstužou z hľadiska statických parametrov a aj z hľadiska budúceho spracovávania je výstuž používajúca zvárané siete s priemerom drôtov 6 mm a najmä 8 mm. Z tohto dôvodu je potrebné zrušiť použitie zváranej siete s priemerom drôtov 5 mm v množstve 90 000 kg a nahradiť ho zváranou sieťou s priemerom drôtov 8mm v rovnakom množstve 90 000 kg."
Na základe uvedeného ste žiadali o stanovisko, či je možné posudzovať uvedenú navrhovanú zmenu v zmysle § 18 ZVO ods. 1 písm. e) podľa, ktorého nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy alebo podľa § 18 ZVO ods. 3 ako zmenu malého rozsahu?
Následne prijímateľ doplnil informáciu, a to že odôvodňuje potrebu uzatvorenia dodatku na základe § 18, ods. 1, písm. c) ZVO, t.j. potreba zmeny
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve