Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 16200-2020, rámcová dohoda, in house výnimka

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

16200-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 21.12.2020
Dňa 23.11.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „Naša spoločnosť Clean City spol. s r.o. má uzatvorenú rámcovú dohodu s Mestom Komárno v súlade s výsledkom verejného obstarávania vyhláseného pod názvom „Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno“, ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 251/2017 dňa 21.12.2017 pod č. 17572-MSS. Zmluva je zverejnená na webovej stráne ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/969335. Účastníkmi rámcovej dohody sú len dva subjekty: Mesto Komárno a naša spoločnosť. Na základe tejto rámcovej dohody mimo iného vykonávame pre Mesto Komárno aj strojné čistenie miestnych komunikácií a chodníkov.
Dňa 24.3.2020 bolo našej spoločnosti zaslané oznámenie (príl. č. 1) Komunálneho odboru Mestského úradu Komárno, v ktorom Mesto Komárno oznamuje dočasné pozastavenie vykonávania strojného čistenia miestnych komunikácií a chodníkov našou spoločnosťou, až do odvolania na základe prognózovaného vysokého výpadku príjmov Mesta Komárno v roku 2020 z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území republiky vládou SR. Ďalej bolo oznámené, že strojné čistenie miestnych komunikácií a chodníkov mesta do odvolania bude vykonávať organizácia COMORRA SERVIS (príspevková organizácia zriadená Mestom Komárno, ktorá vykonáva aj podnikateľskú činnosť).
Tento stav trvá do dnešného dňa, naša spoločnosť nebola od
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve