Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4230-2022, V rámci posudzovania, či ide v predmetnom prípade o ekologické vozidlo v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy je potrebné vychádzať z toho, aký druh paliva má ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4230-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 28.2.2022
Elektronickou poštou z 1.2.2022 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o konzultáciu k zákonu č. 214/2021 Z.z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy“), konkrétne o konzultáciu k vydanému MU 3253-5000/2022 z 28.1.2022.
Ďalej uvádzate, že Vaša spoločnosť prevádzkuje vozidlá, ktoré majú v osvedčení o evidencii vozidla druh paliva/zdroj energie uvedenú naftu a sú na základe komunikácie so zástupcom výrobcu schopné spotrebovávať palivo/zdroj energie HVO (pre konkrétne vozidlá je možné vydať aj potvrdenie).
Ďalej konštatujete, že z informácií od výrobcu sa ale vozidlo môže prevádzkovať buď iba na HVO alebo na naftu, nemusí sa palivový systém komplet vyprázdniť, ale v nádrži má byť v prípade prvého plnenia HVO iba minimálne množstvo nafty. Z Vašej žiadosti ďalej vyplýva, že riadenie motora a palivového systému sa na základe nastavení vozidla prepne do režimu spaľovania HVO (zmenia sa palivové mapy a činnosti ďalších súčastí palivového systému vozidla) a z technického hľadiska teda nejde o formu zmiešavania a ani nie je žiadúce pre funkčnosť zmiešavanie biopaliva s fosílnym palivom.
Záverom uvádzate, že na základe týchto informácií ste
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve