Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4369-2022, kritéria na vyhodnotenie ponúk - ekonomicky najvýchodnejšia ponuka (s DPH/bez DPH)

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4369-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Dátum: 25.02.2022
Elektronickou poštou zo dňa 04.02.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti uvádzate, že ste sa dňa 20.5.2021 obrátili na úrad so žiadosťou o vysvetlenie, cit.:
„Prečo sú uchádzači, platcovia DPH znevýhodnení a diskriminovaní vo verejných súťažiach oproti neplatičom DPH. Vychádzali sme z konkrétneho prípadu verejnej súťaže, kde kritérium na vyhodnotenie ponúk podľa „Výzvy na predkladanie ponúk“ bola najnižšia cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Naša cenová ponuka bola 35 150 EUR bez DPH, s DPH 42 180 EUR. Víťazná ponuka neplatiča DPH bola 40 735 EUR. Napriek tomu, že naša ponuka bez DPH bola o viac ako 5 000 EUR výhodnejšia, vyhral uchádzač, neplatič DPH. Proklamuje sa, že DPH je neutrálna daň. Preto je pre nás nepochopiteľné, prečo sú platcovia DPH diskriminovaní a znevýhodňovaní týmto spôsobom vo verejných súťažiach.
Úrad pre vere
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve