Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4555-2021, možnosť predĺženia lehoty predkladania ponúk v prípade nezverejnenia súťažných podkladov v deň zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4555-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 22.4.2021
Elektronickou poštou zo dňa 23.3.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„dnes nám bolo doručené Upozornenie na nezverejnenie súťažných podkladov. Dokumenty som zverejnil 18.03.2021 na našom webovom sídle a v sídle firmy. Oznam som poslal hneď na zakazkvcko@,vlada.gov.sk. Po telefonáte s pani XXXXXXX som pridal dokument na stránku www.uvo.gov.sk ku zákazke Karbónová tkanina - uhlíkové vlákno, epoxidová živica a tvrdidlá, kde sa nachádza link na výzvu a súťažné podklady - robím to prvý krát. Myslel som si, že keď v súťažných podkladoch je uvedené, že dokumenty budú zverejnené/dostupné na stránke a v sídle firmy a boli zverejnené na stránke aj na úradnej tabuli firmy postačí to k plnej transparentnosti.
Mojou otázkou zostáva, či v tomto prípade treba predĺžiť lehoty na predkladanie ponúk, keďže, ak by som musel rátať lehoty od dnešného dňa, tak by mi tam nezostalo 14 dní. Ak treba predĺžiť lehoty, treba to urobiť zmenou v pôvodnej výzve alebo stačí napísať oznámenie o predĺžení lehoty a nahrať tento dokument medzi dokumenty zákazky? Prosím Vás, dajte mi vedieť aký je správny postup. Ak treba nahrať oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk, aký typ dokumentu tam treba vybrať?
Identifikácia verejného obstarávania: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na dodanie tovaru s názvom zákazky - „Karbónová tkanina - uhlíkové vlákno, epoxidová živica a tvrdidlá ".
Zverejnenie: Vestník verejného obstarávania č. 71/2021, zo dňa 19.03.2021, zn. 15934 – WYT“
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve