Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4911-2021, písomné oznámenie o vylúčení cez IS EVO, podanie námietok proti vylúčeniu; dátum, od ktorého sa počíta lehota na doručenie námietok

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4911-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 19.4.2021
Elektronickou poštou z 22.3.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „dovoľujem si Vás požiadať o usmernenie v nasledovnej veci komunikácie. Uchádzač v stanovenej lehote nepredložil vysvetlenie - komunikovali sme cez EVO. Uchádzač bude vylúčený z vyhodnotenia. Máme povinnosť mu poslať Oznámenie o vylúčení. V § 53 ods. 7 sa píše cit.: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie...
Otázka: Ak zašleme Oznámenie o vylúčení cez EVO, dodržíme ustanovenie ods. (7) o písomnom oznámení? Alebo máme poslať cez EVO a zároveň poš
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Zmena nastane

305/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2023  


Archív zmien v legislatíve