Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4957-2022, Podmienky koncesie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4957-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 10.03.2022
Elektronickou poštou zo dňa 10.02.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate nasledovné:
„Dňa 27.12.2021 ste vydali rozhodnutie yo veci porušenia ustanovení zákona o VO zo strany ZŠ P. Marcelyho, Drieňová.
V tomto rozhodnutí vysvetľujete, že obstaranie stravovacích služieb je podlimitnou koncesiou a ZŠ porušila zákon o VO tým, že nepostupovala v zmysle § 118, ale kuchyňu prenajala a titulom nájomnej zmluvy obstarala službu. Na základe Vami v tomto rozhodnutí vyslovených záverov sa objavili v praxi viaceré otázky. V texte rozhodnutia spomínate aj rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 13. októbra 2005 vo veci C-458/03 Parking Brixen v ktorom s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve