Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4995-2022, Môže sa verejného obstarávania zúčastniť aj osoba/subjekt, ktorý úplne a detailne pozná predmet zákazky (zainteresovaná osoba sa podieľala na príprave verejného obstarávania)?, osoba, ktorá poskytuje verejnému ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4995-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 15.3.2022
Elektronickou poštou zo 16.2.2022 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o informáciu k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti okrem iného uvádzate, cit.: „Obec Žemberovce začala realizovať uvedenú stavbu - obecnú kanalizáciu od 01.06.2010:
- Výber dodávateľa na realizáciu prác a dodávok bol uskutočnený podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Zmluva, ktorá bola uzatvorená dňa 14.12.2009 má v súčasnosti desať dodatkov. Za toto obdobie obec na základe tejto zmluvy a dodatkov dostala FP z Environmentálneho fondu v hodnote 295 tis. € vr. DPH (t.j. 2010, 2013, 2015, 2018).
Na základe vyššie uvedených skutočností sme požiadali Environmentálny fond o vyjadrenie, či budú akceptovať výberové konanie na zhotoviteľa podľa zákona č. 25/2006, alebo je potrebné uskutočniť nové verejné obstarávanie. Od p. riaditeľa Envirofondu sme dostali odpoveď, že je potrebné vykonať nové verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z.z.(...). Na základe vyššie opísaných skutočností Vás žiadam o vyjadrenie k nasledovným otázkam:
OTÁZKY:
1) Môže sa nového verejného obstarávania zúčastniť aj doteraz zazmluvnený dodávateľ? (z roku 2009)
2) Ak odpoveď na prvú otázku je „áno“, nebude doteraz zazmluvnený dodávateľ Vašim úradom vnímaný a posúdený neprípustne, nakoľko úplne a detailne pozná predmet zákazky, pomáhal pri spracovávaní žiadostí pre obec o pridelenie podpory z Environmentálneho fondu, čiže ako uchádzač výberového konania disponuje neprimeranou výhodou?
3) Ak odpoveď na druhú otázku je „áno“, nemá právo pôvodný dodávateľ vymáhať odškodné, nakoľko príde o finančné prostriedky?“.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasled
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve