Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 5900-2021, vydávanie metodických usmernení, konanie podľa zákona o verejnom obstarávaní vs. Správny poriadok

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

5900-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 21.05.2021
Elektronickou poštou zo dňa 21.04.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Predmetom Vašej žiadosti je požiadavka na poskytnutie metodického usmernenia v nadväznosti na Rozhodnutie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré nám boli dané do povedomia, konkrétne Rozhodnutie zo dňa 15.04.2021 vedené pod č. sp. 5407-P/2021 k spisu 2994-6000/2021 a Rozhodnutie zo dňa 15.04.2021 vedené pod č. sp. 5408-P/2021 k spisu 3527-6000/2021, cit.:
V nadväznosti na rozhodnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie JUDr. Miroslava Hliváka, PhD. vo veci XX sa pýtame,
1. či osoba v postavení člena komisie, člena riadiaceho.-výkonného alebo kontrolného orgánu alebo osoby, ktorá rozhoduje o zákonných právach subjektov v postavení uchádzača vo verejnom obstarávaní je nezaujatá. ak je preukázateľne v súdnom sporovom konaní (netýka sa predmetného verejného obstarávania) vo vzťahu k tomuto uchádzačovi alebo jeho štatutárnym zástupcom, a to..až-do momentu právoplatného rozhodnutia súdu v takomto konaní, hoci predmetom takého konania nie je rozhodovanie o jeho zaujatosti vo vzťahu k verejnému obstarávania a ani nesúvisí s predmetným verejným obstarávaním.
2. či osoba, ktorá koná v postavení člena komisie, člena riadiaceho, výkonného alebo kontrolného orgánu alebo osoby, ktorá rozhoduje o zákonných právach subjektov v postavení uchádzača vo verejnom obstarávaní je nezaujatá,. ak v rámci trestného konania vedeného orgánmi činnými v trestnom konaní vystupuje táto osoba ako svedok na strane poškodeného, za ktorú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve