Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 6259-2020, zasielanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania podľa § 26 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní dotovanou osobou, v ktorých prípadoch je dotovaná osoba povinná postupovať podľa § 10 ods. 10 zákona o ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

6259-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 30.4.2020
Elektronickou poštou z 2.4.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti poukazujete na ustanovenie § 26 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a súčasne sa pýtate:
1. Vzťahuje sa povinnosť podľa § 26 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní aj na dotovaný subjekt zatriedený podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nakoľko § 26 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní pojednáva iba o verejnom obstarávateľovi a obstarávateľovi?
2. Vzťahuje sa povinnosť posielať oznámenie o výsledku podľa § 26 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní aj v prípade, ak na základe rámcovej dohody neboli uzavreté zmluvy, ale len vystavené objednávky?
3. Chápeme správne, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemá povinnosť posielať oznámenie o výsledku podľa § 26 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak v danom štvrťroku nebola uzatvorená žiadna zmluva na základe rámcovej dohody.
4. Chápeme správne, že na dotovaný subjekt zatriedený podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje povinnosť podľa § 10 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) realizuje svoju kompetenciu podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní (metodicky usmerňovať účastníkov procesu verejného obstarávania) vo vzťahu k účastníkom proces
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

161/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

575/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve