Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 7308-2021, legislatívna zmena výšky poplatkov - ako legitímny dôvod zmeny zmluvy počas jej trvania

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

7308-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 09.06.2021
Elektronickou poštou zo dňa 28.05.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit: „ rád by som sa opýtal, či v zmysle § 18 ods. 1 písm c) Zákona o verejnom obstarávaní možno za nepredvídateľnú okolnosť legitimizujúcu dodatkovanie vyobstarávanej zmluvy považovať aj zmenu právnej úpravy, ktorá spôsobila navýšenie nákladov dodávateľa (v dôsledku zvýšenia zákonných poplatkov), a to aj v prípade, že vo vyobstarávanej zmluve nebolo vyslovene dohodnuté, že v takýchto prípadoch možno pristúpiť k zmene zmluvy?
Ak by bola odpoveď na vyššie uvedenú otázku áno, platí to aj v prípade, že vyobstarávaná zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú (ako sa určuje v tomto prípade hodnota plnenia v zmysle § 18 ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní)?“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Metodická činnosť úradu sa v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi. Úrad v rámci metodického usmerňovania nemôže posudzovať súlad určitej jednostranne popísanej situácie so zákonom o verejnom obstarávaní. Je tomu tak najmä z dôvodu, že by tým úrad mohol prejudikovať svoje budúce možné rozhodnutia a samotné pos
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

528/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

91/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve