Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 7883-2021, je osoba podľa § 8 ods. 2 (od 26. 9. 2018 sa na ňu nevzťahujú postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní) povinná pri uzatváraní dodatku k zmluve (dodatok po 26. 9. 2018) postupovať v súlade s § 18?

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

7883-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 28.06.2021
Elektronickou poštou zo dňa 14.06.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: Naša otázka sa týka skutočnosti, či bol/je prijímateľ, ktorý realizoval ako osoba podľa § 8 ods. 2 nadlimitnú zákazku podlimitným postupom podľa ZVO: - VO vyhlásené 3.3.2017
kúpna zmluva podpísaná 30.7.2018 (účinná dňom podpisu) dodatok ku kúpnej zmluve podpísaný 17.12.2018 povinný pri uzatvorení dodatku ku kúpnej zmluve v čase, kedy sa už na neho ZVO nevzťahoval/nevzťahuje, postupovať podľa § 18 ZVO.
V zmysle Zápisnice zo zasadnutia Koordinačného výboru pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.12.2018, bola v odseku d) Zmeny zmluvy, písm. ii) položená otázka „osoba podľa § 8 ods. 2 zákona o verejnom obstaráva
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve