Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 8181-2021, revízne postupy, možnosti využitia revíznych postupov pred uzavretím zmluvy, Môže uchádzač podať podnet podľa § 169 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní po uzavretí zmluvy?

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

8181-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 7.7.2021
Elektronickou poštou z 24.6.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „sme záujemcom vo verejnom obstarávaní na dodanie tovaru pre nadlimitnú zákazku.
Obraciame sa na Vás so žiadosťou o usmernenie ako postupovať v prípade, keď verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk až po jej uplynutí.
Verejný obstarávateľ stanovil lehotu na predkladanie ponúk v oznámení a v súťažných podkladoch na 21.6.2021 -10.00 hod.
Oznámenie o predĺžení lehoty bolo doručené do schránky v elektronickom systéme - v deň lehoty na predkladanie ponúk o 10:04 hod. Oznámenie o predĺžení lehoty nebolo zvere
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve