Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 8636-2021, splnenie povinnosti - zverejniť zápisnice v profile, možnosť uchádzača domáhať sa splnenia informačných povinností verejného obstarávateľa podľa § 64

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

8636-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 20.07.2021
Elektronickou poštou zo dňa 01.07.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: Ako uchádzač sme boli vylúčený z verejného obstarávania, pričom voči vylúčeniu nechceme podávať námietku. Napriek tomu, máme záujem vidieť a preskúmať ponuku úspešného uchádzača, či verejný obstarávateľ postupoval totožným spôsobom k všetkým uchádzačom a vzhľadom na uvedené, si Vám dovoľujeme zaslať opísanú nasledujúcu situáciu vzhľadom ku ktorej Vás žiadame o usmernenie.
1. V zmysle ust. § 64 ods. 1 písm. b.) je verejný obstarávateľ povinný v profile zákazky bezodkladne po uzavretí zmluvy zverejniť ponuky všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Nanešťastie, zákon o verejnom obstarávaní neobsahuje ani v časti správnych deliktov žiadnu sankciu za nesplnenie tejto povinnosti. Akým spôsobom sa môže uchádzač domôcť toho, aby si svoju zákonnú povinnosť verejný obstarávateľ splnil (mnoho obstarávateľov nezverejňuje ponuky po uzavretí zmluvy v profile zákazky), nakoľko podľa našich vedomosti ani neexistuje možnosť požiadať Úrad, aby tento verejného obstarávateľa pod hrozbou sankcie o povinnosti zverejniť dokumentáciu v profile zákazky informoval. Tak isto, máme za to, že žiadna z námietok enumerovaná v ust. 170 ods. 3 neumožňuje podať námietky voči nesplneniu takejto povinnosti. Vzhľadom na uvedené Vás žiadam o usmernenie, akým spôsobom máme, resp. môžeme ako uchádzač v takýchto prípadoch postupovať?
2. S uvedeným vyššie súvisí aj druhá otázka a to možnosť postupu po uzavretí zmluvy verejným obstarávateľom s úspešným uchádzačom. Ak by zo zverejnenej ponuky v profile zákazky bo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

187/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

302/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve