Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9841-2021, verejný obstarávateľ počas trvania rámcovej dohody plánuje vyhlásiť samostatnú podlimitnú zákazku

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9841-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 31.08.2021
Elektronickou poštou zo dňa 05.08.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Obraciam sa na Vás s otázkou vo vzťahu k definovaniu delenia zákazky na stavebné práce a použitiu CPV kódov.
Ak verejný uzavrel rámcovú zmluvu na základe VO na dodávku stavebných prác, kde určil v opise predmetu zákazky CPV kódy:
Hlavný kód CPV: 45233120-6,
Dodatočné kódy CPV: 45233141-9, 45233142-6, 45233161-5, 45233200-1,
a počas trvania tejto rámcovej zmluvy zamýšľa vyhlásiť samostatnú podlimitnú zákazku kde určí v opise predmetu zákazky CPV kódy:
Hlavný kód CPV: 45000000-7 Stavebné práce,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve