Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 1/2021, uplatňovanie niektorých požiadaviek pri obstarávaní tonerových náplní

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

1/2021
Všeobecné metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
K uplatňovaniu niektorých požiadaviek pri obstarávaní „originálnych“ tonerových náplní – tlačiarenských spotrebných materiálov
Vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa zákaziek, ktorých predmetom je dodávka originálnych tlačiarenských spotrebných materiálov – tonerov/náplní sú často zo strany verejných obstarávateľov vyžadované, či už v rámci podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti, či ako požiadavky na predmet zákazky, resp. vyhlásenia pred podpisom zmluvy, rôzne potvrdenia, certifikáty, vyhlásenia, potvrdené výrobcom resp. zástupcom výrobcu zariadení príslušnej značky v Slovenskej republike (ďalej ako „SR“).
Požiadavky verejných obstarávateľov vo všeobecnosti možno rozdeliť do dvoch kategórií:
- požiadavka dodania originálnych náplní (tonerov) vyrobených priamo výrobcom zariadení danej značky do kancelárskej a výpočtovej techniky - spojená s požiadavkou predložiť certifikáty originality ako požiadavku na zaručenie kvality výrobku
(Požiadavku originality tonerov pritom verejní obstarávatelia obvykle odôvodňujú tým, že požadované tonery sú určené pre tlačiarne, ktoré sú nové a v záručnej dobe1), prípadne z dôvodu plánovaného ďalšieho nákupu nových tlačiarní2), ktoré budú v záručnej dobe)
- požiadavka predloženia vyhlásenia od výrobcu zariadení príslušnej značky tlačiarenského zariadenia, že tieto tonerové náplne sú napríklad v súlade ISO/IEC štandardami a sú certifikované podľa noriem ISO/IEC 19752, 19798 a 24711 (v závislosti od typu náplne), ktoré garantujú vytlačený počet strán a zároveň spĺňajú podmienky stanovené technickou normou ISO/IEC 11798 (archivovateľnosť vytlačených dokumentov).
Keďže cieľom verejného obstarávania by malo byť zabezpečenie čo najširšej (a spravodlivej) hospodárskej súťaže, požiadavky verejných obstarávateľov by mali byť primerané. Pri posudzovaní ich primeranosti je potrebné vychádzať z účelu, ktorý nimi verejný obstarávateľ sleduje, a teda či požaduje záruku toho, že mu budú dodané výlučne originálne tonery alebo požaduje kvalitatívne požiadavky na výťažnosť a archivovateľnosť tonerov podľa noriem ISO. Z uvedeného teda vyplýva, že:
1. požiadavka na originalitu tonerov smeruje k tomu, aby boli dodané výlučne originálne tonery – relevantný je teda pôvod výroby,
2. pokiaľ ide o normy ISO/IEC 19752, 19798 a 24711, tieto upravujú výťažnosť atramentových a tonerových náplní, tzn. celkový počet strán, ktorý možno vytlačiť pomocou jednej náplne, ako aj jednotnú metodológiu pre meranie tej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve