Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dotácie na detské ihriská bez bariér

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 3. júna 2021 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje na svoje web stránke o plánovanom postavení nových ekologických detských ihrísk bez bariér.

Rezort práce plánuje postaviť okolo 100 ekologických detských ihrísk. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci svojich dotačných kompetencií vyčlenilo v tomto roku 4,5 mil. eur na výstavbu 100 ekologických detských inkluzívnych ihrísk „RODINKA“ (RODinný INKluzívny Areál). Nové bezbariérové hracie areály pre deti a rodiny tak vyrastú v obciach a mestách po celom Slovensku.

Rezort práce pridelil prvé dotácie na vybudovanie detských ihrísk bez bariér „RODINKA“ 63 žiadateľom vo výške 2 781 828 eur. 

Obce, neziskové organizácie, občianske združenia či registrované cirkvi, ktoré nesplnili podmienky pre udelenie dotácie v prvom kole, ale aj noví žiadatelia, sa tak do výzvy budú môcť zapojiť v lete. Podmienkou poskytnutia dotácie je o. i. zabezpečenie terénnych úprav zo strany žiadateľa a 10 % finančná spoluúčasť. Výška dotácie pre jedného žiadateľa je maximálne 50 000 eur.

Nové bezbariérové ihrisko pre deti vyrastie aj v obci Veľká Paka. „RODINKA“ predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami pre deti od 0 do 9 rokov a oddychovou zónou pre dospelých. Jednotlivé komponenty bezbariérového ihriska sú z prírodných materiálov a vytvoria zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času rodiny. Hlavný projekt detského inkluzívneho ihriska tvorí 10 prvkov. Z toho 3 základné prvky (pieskovisko, kolotoč a hojdačka) sú inkluzívne, čo ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi aj deťom s hendikepom.

Všetky prvky sú kombinovateľné a adaptovateľné na rôzne plochy. Jednoducho sa prispôsobia priestoru, ktorý má na vytvorenie ihriska k dispozícii prijímateľ dotácie. Komponenty sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko bolo skutočne pre všetkých členov komunity, vytvorilo príjemný a bezpečný priestor pre rozvoj zručností detí, zábavu, oddych či zdieľanie zážitkov.

Viac informácií o poskytovaní dotácie na podporu plnenia funkcii rodiny, v rámci ktorej možné požiadať o dotáciu na inkluzívne detské ihriská, nájdete tu: Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny - MPSVR SR .

Zdroj: MPSVR

 


Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie