Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO a Úrad vlády pokračujú so školeniami k elektronickej platforme v regiónoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 21. júna 2022 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo školenie na tému „Elektronická platforma v zákazke s nízkou hodnotou“, ktoré zorganizovalo Stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie v Banskej Bystrici v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Slovenskou zdravotníckou univerzitou.

Predmetné školenie reflektovalo na novú povinnosť postupovať pri zákazkách s nízkou hodnotou cez elektronickú platformu, ktorú zaviedla novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 31. marca 2022.

Školiteľom bol Ing. Martin Hoffmann – vedúci Oddelenia elektronizácie procesov verejného obstarávania na Úrade vlády SR, ktorý priblížil zúčastneným zadávanie zákazky s nízkou hodnotou cez elektronickú platformu. Prostredníctvom praktických ukážok získalo 205 prítomných účastníkov prehľad, ako realizovať celý proces zákazky s nízkou hodnotou prostredníctvom elektronickej platformy, či už so zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania alebo bez zverejnenia, a to z pohľadu verejného obstarávateľa, ako aj hospodárskeho subjektu.

Zároveň bola predstavená aj nová webová stránka, na ktorej je možné nájsť podrobné informácie k elektronickej platforme: http://www.eplatforma.gov.sk.

Na jeseň je naplánované pokračovanie v ostatných krajských mestách. 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.