Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 11058-2021, vylúčenie záujemcu z verejného obstarávania z dôvodu majetkového a personálneho prepojenia s hospodárskym subjektom, ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu pre verejného obstarávateľa

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

11058-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 08.10.2021
Elektronickou poštou zo dňa 07.09.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o stanovisko k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Dovoľujem si obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie s nasledovnou žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia vo veci uplatňovania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).
Hospodársky subjekt vypracoval na základe výzvy na predkladanie cenovej ponuky od verejného obstarávateľa vo veci istej zákazky kompletnú projektovú dokumentáciu (vrátane výkazu výmer) pre verejného obstarávateľa v súlade so zákonnými postupmi verejného obstarávania (ďalej len Hospodársky subjekt). Hospodársky subjekt si nie je vedomý, že by vypracovaním projektovej dokumentácie získal neoprávnenú výhodu.
Verejný obstarávateľ na podklade vypracovanej projektovej dokumentácie vyhlásil verejnú súťaž na uskutočnenie stavebných prác. Záujemca, ktorý je majetkovo a personálne prepojený s Hospodárskym subjektom - (sesterské spoločnosti), má záujem prihlásiť sa do tejto súťaže na uskutočnenie stavebných prác (ďalej len Záujemca).
Záujemca si nie je vedomý, že by jeho majetkové a personálne prepojenie s daným Hospodárskym subjektom akokoľvek narúšalo, obmedzovalo alebo negatívne ovplyvňovalo hospodársku súťaž alebo postup verejného obstarávania.
S odkazom na vyššie popísaný skutkový stav by som Vás úctivo požiadala o Vaše usmernenie v súvislosti so vzniknutými
otázkami:
1. Je majetkové a personálne prepojenie Záujemcu a Hospodárskeho subjektu dôvodom na vylúčenie Záujemcu zo súťaže?
2. Je skutočnosť, že Hospodársky subjekt vypracoval projektovú dokumentáciu dôvodom na to, aby bol Hospodársky subjekt vylúčený ako osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti pre zákazku na uskutočnenie stavebných prác, prípadne aby bol Hospodársky subjekt nahradený inou osobou postupom podľa § 40 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní?
Otázka číslo 2 smeruje k skutkovému stavu, že by kapacity Hospodárskeho subjektu využíval buď majetkovo a personálne prepojený Záujemca alebo by kapacity Hospodárskeho subjektu využíval iný uchádzač/záujemca.
3. Je skutočnosť, že Hospodársky subjekt vypracoval projekto
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

300/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

24/2006 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Archív zmien v legislatíve