Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 11764-2021, pochybenie verejného obstarávateľa pri on-line otváraní ponúk v IS EVO

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

11764-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 28.10.2021
Elektronickou poštou zo dňa 28.09.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „realizujeme verejné obstarávanie na stavebné práce a komunikácia je cez IS EVO. V súťažných podkladoch sme mali napísané, že ponuky sa otvárajú online. Po uplynutí lehoty na otváranie ponúk, sme ponuky otvorili a zápisnica sa nám nevygenerovala. Následne sme zistili, že sa nevygenerovala z dôvodu administratívnej chyby na našej strane, nakoľko v štruktúre ponuky bol zadaný len názov kritéria bez ďalších náležitostí. Predpokladáme, že po jeho zadaní sme ho neuložili.
On line otváranie ponúk cez IS EVO je vlastne len automatické vygenerovanie zápisnice z kritéria zadaného do štruktúry ponuky a jej odoslanie uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Kritérium zadané do štruktúry ponuky musí, byť totožné s kritériom uvedeným v dokumente „Návrh na plnenie kritérií", ktorý musí byť súčasťou predloženej ponuky. Na základe uvedeného sme operatívne spracovali zápisnicu a odoslali ju cez IS EVO uchádzačom (jediným kritériom bola cena).
Verejné obstarávanie je realizované elektronicky cez systém EVO a všetky kroky verejného obstarávateľa pre zabezpečenie zákla
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve