Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 12632-2021, Vzťahuje sa predmetná výnimka na tzv. dotovanú osobu podľa § 8

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

12632-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 16.11.2021
Elektronickou poštou zo dňa 18.10.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate nasledovné:
„Žiadateľ má záujem čerpať nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Vzhľadom na výšku poskytnutého príspevku by Žiadateľ zákazku zadával ako osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Predmetom zákazky má byť projekčná a inžinierska činnosť, pričom Žiadateľ má záujem v tejto veci spolupracovať s verejnou vysokou školou, ktorá je oprávnená poskytovať službu, ktorá má byť predmetom zákazky. V súvislosti s poskytovaním služby, ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola, zákon v súlade s § 1 ods. 12 písm. u) zákona definuje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve