Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13289-2020, rámcová dohoda - opätovné otvorenie súťaže

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13289-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 23.09.2020
Elektronickou poštou zo dňa 31.08.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „ dovoľte mi požiadať Vás o metodické usmernenie k § 83 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne ku kritériám, ktoré je verejný obstarávateľ oprávnený alebo povinný použiť v rámci opätovného otvorenia súťaže.
Verejný obstarávateľ chce uzatvoriť postupom verejnej súťaže (nadlimitná zákazka) na dodávku tovaru rámcovú dohodu s viacerými hospodárskymi subjektmi. Verejný obstarávateľ použil vo verejnej súťaži na vyhodnotenie ponúk 2 kritériá (cena a lehota dodania).
Verejný obstarávateľ chce zadať zákazku na základe rámcovej dohody podľa § 83 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - teda opätovným otvorením súťaže.
Podľa § 83 ods. 7 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní pri súťažiach, ktoré sa opätovne otvárajú verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v rámcovej dohode, ktoré musia byť uvedené aj v súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitému na uzavretie rámcovej dohody.
V tomto bode zákona o verejnom obstarávaní je iba uvedené, že verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyh
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

152/2016 Z.z.

Zrušený: 25. 9. 2023  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

395/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve