Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13471-2020, možnosť aplikovania výkladového stanoviska pri zákazke s nízkou hodnotou

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13471-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 13.10.2020
Elektronickou poštou zo dňa 28.8.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V nadväznosti na skutkový stav uvedený v žiadosti o metodické usmernenie sa úradu pýtate, či výkladové stanovisko č. 5/2016 malo na mysli aj chyby, o ktorých píšete v žiadosti (t.j. uchádzač preukázateľne vloží namiesto ceny s DPH cenu bez DPH, resp. namiesto celkovej ceny vloží jednotkovú cenu) alebo je skôr zamerané na chyby iného typu (nie zjavne preukázateľné).
Zároveň žiadate úrad o názor, či je prípustné, aby sa pri zákazke s nízkou hodnotou výkladové stanovisko neuplatnilo.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Verejný obstarávateľ je pri procese verejného obstarávania povinný dodržiavať základné zásady vyplývajúce zo smerníc Európskej únie v oblasti verejného obstarávania, ktoré sú transponované v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Napriek tomu, že § 117 zákona o verejnom obstarávaní neupravuje takmer žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ dodržať, povinnosť dodržiava
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve