Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 13548-2021, možnosť vyhlásiť priame rokovacie konanie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

13548-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 16.12.2021
Elektronickou poštou zo dňa 18.11.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate, cit.:
„Dobrý deň prajem,
v súvislosti s vyhlásením priameho rokovacieho konania na uvedený predmet zákazky má DPB, a.s. záujem „vysúťažiť" dodávku CNG zároveň aj pre spoločnosť OLO, a.s. Bratislava. Teda predmetom zákazky bude dodávka Stlačeného zemného plynu (CNG) pre spoločnosť DPB, a.s. a OLO, a.s. Bratislava. Výsledkom PRK bude uzatvorenie dvoch samostatných rámcových zmlúv.
Obstarávateľská organizácia Vás žiada o usmernenie, či je takýto postup z pohľadu VO možný a v súlade so zákonom VO. V prílohe prikladáme aj návrh vyplneného formuláru.
Vopred ďakujeme za odpoveď.“
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Uvádzame, že podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžf/39/2009 zo dňa 17.03.2010, metodické usmernenie úradu nepredstavuje právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami.
Úrad v zmysle stanovenia § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní metodicky usmerňuje účastníkov procesu verej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve