Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 14943-2020, pravidlá pre výpočet PHZ - zákazka na dobu neurčitú, zákazka s PHZ nižšou ako 5000 eur, zákazka s PHZ vyššou ako 5000 eur

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

14943-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 04.11.2020
Elektronickou poštou zo dňa 15.10.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „Chcem Vás požiadať o usmernenie a zároveň informáciu - či môže obec uzatvoriť s dodávateľom zmluvu na dobu neurčitú, príp. na akú maximálnu dobu určitú môže obec uzatvoriť zmluvu? Jedná sa o nasledovný prípad: Obec je v zmysle zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, povinnou osobu zabezpečiť odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnych staníc. Nakoľko väčšina obcí nedisponuje karanténnymi stanicami, uzatvorí zmluvu o spolupráci s karanténnou stanicou, kde sa prevážajú odchytené zvieratá. Moja otázka znie, či je možné uzatvoriť s takýmto dodávateľom, kde obec vystupuje ako objednávateľ, zmluvu na dobu neurčitú, ak na základe predloženej cenovej ponuky a zároveň v zmysle zmluvných ustanovení je stanovené, že cena bude v zmysle § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov: Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. To znamená, že každý rok bude cena maximálne 3 000 eur na základe dohody medzi zmluvnými stranami. Je možné uzatvoriť takúto zmluvu na dobu neurčitú alebo je potrebné ju uzatvoriť zmluvu na dobu určitú na 1 rok a každý rok akoby opätovne uzatvárať? Prípadne na akú maximálnu dobu určitú je možné uzatvoriť takúto zmluvu?
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pri realizácii konkrétnych verejných obstarávaní, resp. nenahrádza oprávnenia a povinnosti, ktoré im z tohto postavenia vyplývajú pri uskutočňovaní verejného obstarávania. Ak by úrad v rámci metodického usmerňovania „odporúčal“ účastníkom procesu verejného obstarávania vykonať určitý úkon, takýmto usmernením by sa mohol dostať do kolízie so svojimi kompetenci
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve