Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 16388-2020, vyhotovenie referencie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

16388-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 29.12.2020
Elektronickou poštou zo dňa 30.11.2020 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Opis problému:
1. Mali by podľa Vášho názoru Obstarávatelia považovať za konflikt záujmov, resp. za inú vadu predloženej referencie, v dôsledku ktorej Obstarávateľ odmietne akceptovať referenciu, tú skutočnosť, že referencia je vystavená spoločnosťou A (objednávateľ) pre spoločnosť B (zhotoviteľ), kde konateľom oboch spoločností je tá istá fyzická osoba? Pritom však spoločnosť A a spoločnosť B sú dve samostatné právne subjekty samostatné právnické osoby, s vlastným IČO-m a pod.
Je v zmysle vyššie uvedeného relevantné pre posudzovanie akceptovania referencie Obstarávateľom, či:
a) bola tá istá osoba konateľom aj v spoločnosti A aj v spoločnosti B až v čase vystavenia referencie, nie už v čase realizácie diela. Teda v takom prípade by podpísanou osobu na referencii vystavenej od spoločnosti A pre spoločnosť B, bola tá istá fyzická osoba, ktorá je v čase vystavenia referencie (nie už v čase realizácie diela) konateľom v spoločnosti A aj v spoločnosti B
b) bola tá istá osoba konateľom v spoločnosti A aj v spoločnosti B tak v čase vystavenia referencie, ako aj už v čase realizácie diela. Teda v takom prípade by podpísanou osobu na referencii vystavenej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve