Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 16776-2020, Je verejný obstarávateľ pri zabezpečovaní preventívnych rehabilitácií povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo zákon pre prípad obstarávania rehabilitačno-zdravotníckych služieb, ktoré sú ...

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

16776-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 29.12.2020
Elektronickou poštou z 30.11.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o poskytnutie metodického usmernenia k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Pýtate sa, či je verejný obstarávateľ pri zabezpečovaní preventívnych rehabilitácií sudcov podľa § 25 ods. 3 zákona č. 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde SR povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo zákon pre prípad obstarávania rehabilitačno- zdravotníckych služieb, ktoré sú nárokovateľné zo zákona, ustanovil výnimku?
V prípade, že zákonná výnimka ustanovená nie je, pýtate sa, či môže verejný obstarávateľ pri obstarávaní daných služieb (zákazka s nízkou hodnotou), v rámci prieskumu trhu osloviť viacero záujemcov, s ktorými na základe vyhodnotenia ponúk uzatvorí zmluvu?
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve