Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 1849-5000/2021, dynamický nákupný systém - možnosť využitia opcie

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

1849-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 26.01.2021
Elektronickou poštou zo dňa 19.01.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: Plánujeme zaviesť Dynamický nákupný systém („DNS“) na 48 mesiacov nákup liekov a liečiv, ktorý bude fungovať pre najčastejšie a/alebo najdrahšie nakupované lieky, pri nákupe ktorých sa predpokladá najvyšší ekonomický efekt. Požiadavky na nákup jednotlivých liekov vychádzajú z konkrétnych druhov liekov u aktuálne liečených pacientov, ktorých počet sa môže zmeniť. V zmysle § 58 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, výsledkom využitia DNS nesmie byť uzatvorenie rámcovej dohody. Hľadajúc čo najvhodnejší spôsob obstarania za dodržania podmienok trhu a dopytu pacientov, avšak zároveň využívajúc flexibilitu DNS, žiadame Vás o stanovisko v nasledovných otázkach:
1. Ak bude predmetom zákazky uzatvorenie kúpnej zmluvy, z ktorej vyplynie záväzok odobrať konkrétne množstvo tovarov, bolo by v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní (prípadne s ktorým jeho ustanovením), ak by predmetné množstvo tovarov (liekov) bolo odobraných postupne prostredníctvom jednotlivých objednávok z takejto kúpnej zmluvy napr. v období 6 mesiacov? Náš nápad pochádza aj z Vášho metodického usmernenia č. 8951-5000/2019, v ktorom ste objednávkovú konštrukciu pripustili (hoci nerozumieme jej podmi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve