Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 2929-2022, doručovanie žiadosti o nápravu v listinnej podobe, ak informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, doručenie žiadosti o nápravu neumožňuje

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

14818-5000/2021, 2929-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 10.1.2022
Elektronickou poštou zo 16.12.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „v postupe verejného obstarávania podlimitnej zákazky na stavebné práce verejný obstarávateľ (mesto) využíva funkcionalitu informačného systému, ktorý neumožňuje doručenie žiadosti o nápravu („ŽON“) v elektronickej podobe funkcionalitou tohto informačného systému. Máme za to, že od 19.10.2018 vznikla verejným obstarávateľom a obstarávateľom povinnosť plne elektronickej komunikácie v nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákazky (napr. výkladové stanovisko ÚVO č. 4/2018). Vzhľadom na to, že takýto postup verejného obstarávateľa je skutočne ojedinelý, žiadame Úrad o vydanie metodického usmernenia v nasledovných bodoch:
1. Verejného obstarávateľa sme upozornili na problematiku (obsiahnutú napr. vo výkladovom stanovisku ÚVO č. 4/2018), t.j. na povinnosť plne elektronickej komunikácie v nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákazky, ktorá verejným obstarávateľom a obstarávateľom vznikla od 19.10.2018. Verejný obstarávateľ naďalej trvá tom, že môže postupovať podľa ustanovenia § 164 ods. 3 písm. b) ZVO, pretože ním zvolený informačný systém neumožňuje postup podľa ustanovenia § 164 ods. 3 písm. a) ZVO (iné zákonné ustanovenia napr. § 20 ZVO opomína, resp. tvrdí, že na takýto prípad sa dané ustanovenie nevzťahuje).
a) Žiadame o usmernenie, ako v tomto prípade môžeme ako uchádzač postupovať.
b) Žiadame o usmernenie, či je postup verejného obstarávateľa súladný so ZVO.
c) Žiadame o usmernenie, aký postih môže verejnému obstarávateľovi plynúť z jeho postupu v prípade, ak postupuje v rozpore s jeho pov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve