Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3010-2021, prekládka sietí/vedenia, princíp hospodárnosti a efektívnosti, preukazovanie hospodárnosti v zákazke s nízkou hodnotou

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3010-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 02.03.2021
Elektronickou poštou zo dňa 15.02.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.: „Stavebnou činnosťou verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) je vyvolaná potreba prekládky telekomunikačného vedenia, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom je Slovak Telekom, a.s.. Vlastník a prevádzkovateľ telekomunikačného vedenia s prekládkou súhlasí s podmienkou zabezpečiť realizáciu preložky vedenia prostredníctvom subjektu, ktorý je ich zmluvným partnerom na náklady verejného obstarávateľa (stavebníka). Cenová ponuka zmluvného partnera vlastníka telekomunikačného vedenia na prekládku je 54 000 € bez DPH. Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne.“
V nadväznosti na uvedené žiadate úrad o zodpovedanie otázky, ako má verejný obstarávateľ preukázať hospodárnosť vynaložených nákladov na realizáciu uvedenej zákazky, keď je nútený ju realizovať určeným zmluvným partnerom vlastníka a prevádzkovateľa telekomunikačného vedenia.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. Úrad v rámci metodického usmerňovania nepreberá kompetencie jednotlivých verejný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve