Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 3748-2022, zadávanie podlimitnej zákazky po účinnosti zákona č. 395/2021 od 31. 3. 2022, zadávanie zákazky s nízkou hodnotou po účinnosti zákona č. 395/2021 od 31. 3. 2022

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

3748-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 15.02.2022
Elektronickou poštou zo dňa 24.01.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti.:
V súvislosti s novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 31.03.2022 a v nadväznosti na jej prechodné ustanovenia z dôvodu, že potrebujete pripraviť vnútornú smernicu žiadate úrad o zodpovedanie nasledujúcich otázok, cit.:
Otázka č. 1 Pre podlimitné zákazky verejný obstarávateľ zašle výzvu na úrad pred 31.1.2023 ale aj po tomto termíne prostredníctvom ISZU, alebo po sprístupnení vestníka najneskôr po 30.3.2023 iba prostredníctvom elektronickej platformy a výzva bude zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania?
Otázka č. 2 Pre veľké zákazky s nízkou hodnotou (vyššie limity) sa výzva zašle na uverejnenie a tá sa zverejní iba v danom systéme alebo aj vo Vestníku verejného obstarávania, t.j. do 31.1.2023, resp. do 30.3.2021 je potrebné na tieto zákazky zasielať výzvu prostredníctvom ISZÚ?
Otázka č. 3 Pre malé zákazky s nízkou hodnotou (nižšie limity) verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov prostredníctvom elektronickej platformy, t.j. výzva ani ďalšie podklady nebudú verejne prístupné a budú môcť ponuku predložiť iba vyzvané hospodárske subjekty?
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Podľa § 147 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania. V danej súvislosti sa úrad vyjadruje výlučne k aplikácii ustanovení obsiahnutých v zákone o verejnom obstarávaní. Metodická činnosť úradu v zásade obmedzuje na poskytnutie všeobecných odpovedí, resp. návodov na riešenie otázok, ktoré môžu spôsobovať aplikačné problémy v praxi.<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

187/2021 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  

254/1998 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve