Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4009-2021, zmena platobných podmienok v zmluve počas jej trvania (zákazka s nízkou hodnotou)

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4009-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 23.3.2021
Elektronickou poštou z 23.2.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate, cit.: „Verejný obstarávateľ realizoval verejné obstarávanie na realizáciu stavebných prác pre zákazku s nízkou hodnotou. Podmienky účasti, kritériá a zmluva o dielo bola zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa. V priebehu realizácie stavebných prác došlo k nutnosti vykonať inžiniersko-geologický prieskum a na základe výsledkov bol spracovaný statický posudok, z ktorého vyplynuli práce nad rámec. Tým pádom sa predĺžila doba realizácie výstavby. V zmysle zákona je možné dodatkom k ZoD zvýšiť cenu realizácie do 15% a moja otázka znie: je možné meniť aj platobné podmienky, ktoré boli zverejnené vo výzve a na základe toho bola uzatvorená ZoD s víťazom VO. (konkrétne to zákon o VO nerieši).“.
V predme
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve