Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4701-2022, možnosť predĺžiť platnosť rámcovej zmluvy nad 4 roky

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4701-5000/2022
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 18.3.2022
Elektronickou poštou zo dňa 14.2.2022 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate:
„...V zmysle § 83 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je stanovené, že rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody.
Verejný obstarávateľ uzatvoril v roku 2018 ako výsledok nadlimitnej verejnej súťaže rámcovú dohodu na poskytovanie služieb v zmysle § 83 zákona o verejnom obstarávaní na obdobie 36 kalendárnych mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr s možnosťou využitia práva opcie predĺženie platnosti o 12 kalendárnych mesiacov. Verejný obstarávateľ využil právo opcie a predĺžil platnosť rámcovej dohody o 12 kalendárnych mesiacov.
Týmto by sme Vás chceli požiadať o usmernenie, či možno k predmetnej rámcovej dohode uzatvoriť dodatok v zmysle § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ktorým by sa predlžovala platnosť rámcovej dohody o ďalšie 4 kalendárne mesiace vzhľadom na znenie § 83 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie:
Vzhľadom na to, že poukazujete na stále existujúci zmluvný vzťah (ktorý vyplynul z verejného obstarávania uskutočneného v minulosti) poskytnutie exaktnejšej odpove
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve