Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 4976-2020, certifikát ISO 14001 - systém environmentálneho manažérstva, schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit - EMAS

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

4976-5000/2020
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 8.4.2020
Elektronickou poštou z 27.2.2020 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o vysvetlenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o vysvetlenie uvádzate, že Vaša spoločnosť je akreditovaným subjektom v Slovenskej národnej akreditačnej službe ako certifikačným orgánom podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 a ďalších.
Pýtate sa:
1) Môže verejný obstarávateľ požadovať od uchádzača/záujemcu predloženie len jedného druhu certifikátu (napr. schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo ISO 14001, prípadne iný) na splnenie požiadaviek noriem na akreditovaný systém environmentálneho manažérstva?
2) Môže verejný obstarávateľ vylúčiť uchádzača/záujemcu o predmetné verejné obstarávanie pokiaľ predloží len jeden druh certifikátu spĺňajúci požiadavku zákona o verejnom obstarávaní (§ 34 a nasl.), pričom bol stanovený iný druh certifikátu pre systém environmentálneho manažérstva?
3) Môže sa uchádzač/záujemca preukázať iným certifikátom spĺňajúcim požiadavky noriem environmentálneho manažérstva pri vyhlásených súťažiach verejným obstarávateľom, pokiaľ preukáže, že nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, t.j.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 22. 6. 2023  

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2023  


Archív zmien v legislatíve