Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 6400-2021, osobné postavenie - oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

6400-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 26.05.2021
Elektronickou poštou zo dňa 04.05.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Skutkový stav žiadosti, cit.:“ ...rád by som sa spýtal na postup obstarávateľa v prípade uplatňovania § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015.
V prípade, že predmetom obstarávania je "tovar" - "priemyselná výrobná technológia", ale obstarávateľ v rámci zadefinovania predmetu zákazky požaduje aj služby súvisiace s dodávanou technológiou, ako napríklad "dopravu do miesta dodania", "inštaláciu technológie" a "zaškolenie na obsluhu technológie":
Otázka č. 1) Je obstarávateľ povinný pri overovaní splnenia podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 overovať len oprávnenie dodávať tovar (voľná živnosť: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti", alebo aj oprávnenie poskytovať služby, t.j. či má uchádzač oprávnenie poskytovať "dopravu" (napríklad živnosť "Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla"), "inštaláciu zariadenia" resp. "poskytovať školenia" (napríklad živnosť "vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti"?
Otázka č. 2) Je rozdiel v požiadavkách na overenie splnenia podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 v súvislosti s predchádzajúcou otázkou, či obstarávateľ požaduje v rámci verejného obstarávania naceniť tieto
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

300/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

24/2006 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2023  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

97/1963 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

297/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  

151/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2023  


Archív zmien v legislatíve