Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 7418-2021, posúdenie splnenia podmienok účasti

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

7418-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 28.06.2021
Elektronickou poštou zo dňa 02.06.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o stanovisko k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, že:
„Dovoľte mi predostrieť dve otázky spojené so zákonom o verejnom obstarávaní, konkrétne podmienkami účasti a ich vyhodnotením:
1. Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak v lehote na predkladanie ponúk uchádzač nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), čo je zjavné z doložených relevantných potvrdení (t.j. predložené dokumenty zaznamenávajú záväzky uchádzača po lehote splatnosti voči príslušným štátnym orgánom). Je uchádzač oprávnený v momente vyhodnocovania splnenia podmienok účasti verejným obstarávateľom preukázať že prijal primerané opatrenia na vykonanie nápravy, aj keď v lehote na predkladanie ponúk nespĺňal podmienku stanovenú verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c)? Ak by takáto možnosť prichádzala do úvahy, ako sa má s touto skutočnosťou vysporiadať uchádzač, ak ho verejný obstarávateľ v procese posudzovania splnenia podmienok účasti nevyzve na preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti a vykoná úkon smerujúci k jeho vylúčeniu? Existuje iba krajná možnosť podať voči takémuto úkonu námietku v súlade s § 170 zákona o verejnom obstarávaní, alebo je prípustné podať zo strany daného uchádzača aj žiadosť o nápravu.
2. Je verejný obstarávateľ povinný ak
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve