Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 8362-2021, Má kontrolovaný povinnosť doručiť úradu kompletnú dokumentáciu a vyjadrenie k námietkam, ak boli doručené námietky len kontrolovanému (úradu neboli námietky doručené)?

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

8362-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 9.7.2021
Elektronickou poštou z 28.6.2021 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate, cit.: „V systéme e-Zákazky bola Slovenskej technickej univerzite v Bratislave ako verejnému obstarávateľovi doručená námietka k verejnému obstarávania podlimitnej zákazky „Kyber fyzikálne modely“. Uvedená námietka bola doručená len verejnému obstarávateľovi a nie na ÚVO, čo verejný obstarávateľ overoval. Verejný obstarávateľ má za to, že uvedená námietka neobsahuje náležitosti podľa zákona 343/2015 Z.z.. Prosím o usmernenie, ako ďalej postupovať, či verejný obstarávateľ môže postupovať v procese verejného obstarávania bez toho, aby sa uvedeným dokumentom vôbec zaoberal, nakoľko námietka nebola podaná spôsobom podľa zákona 343/2015 Z.z.“.
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

42/1994 Z.z.

Novelizovaný: 8. 6. 2024  

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 31. 5. 2024  


Zmena nastane

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Archív zmien v legislatíve