Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 9406-2021, stanovenie lehoty na predloženie žiadosti o účasť v prípade zadávania nadlimitnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

9406-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 16.8.2021
Elektronickou poštou zo dňa 19.7.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate nasledovné:
„Verejný obstarávateľ realizuje zadávanie nadlimitnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti postupom užšej súťaže. Pri určovaní lehoty na predloženie žiadostí o účasť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zistil, že zákon o verejnom obstarávaní nedefinuje lehotu na predloženie žiadostí o účasť v prípade nadlimitnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, realizovanej postupom užšej súťaže a rokovacieho konania so zverejnením.
V § 126 zákona o verejnom obstarávaní je upravené, že pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti sa okrem iného nepoužijú § 67 ods. 3 a 4, ako aj § 71 ods. 4 a 5. predmetné ustanovenia upravujú lehotu na predloženie žiadostí o účasť v prípade postupov užšej súťaže a rokovacieho konania so zverejnením.
Podľa § 134 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením, nesmie byť lehota na predloženie žiadostí o účasť kratšia ako 30 dní odo dňa odosl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 3. 7. 2024  

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

56/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve