Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Miroslav Hlivák nebude opätovne kandidovať na post predsedu ÚVO

Kategória: Aktuality

Prejav predsedu ÚVO Miroslava Hliváka na tlačovej konferencii zo dňa 15. augusta 2022:

„Vážené dámy a páni,

ďakujem pekne, že ste prišli na pôdu úradu, na ktorú sme Vás pravidelne prizývali. Mne aj môjmu tímu záležalo na tom, aby ste verejnosti sprostredkúvali informácie, ktoré sú pre ňu dôležité. Tento úrad stráži nákupy, ktoré sú platené z daní občanov. Občania majú preto plné právo vedieť o tom, že tento úrad vôbec existuje a že sa naň môžu obrátiť s plnou dôverou. Bude aj Vašou úlohou nezabudnúť na to a aj naďalej sa o tému verejného obstarávania zaujímať.

Dnes som si Vás pozval preto, aby som Vám oznámil svoje rozhodnutie ohľadom ďalšieho pôsobenia na úrade. Ako isto viete, momentálne plynie lehota na prihlasovanie sa kandidátov na post predsedu úradu. Musím úprimne priznať, že moje rozhodnutie ohľadom podania kandidatúry nečakane ovplyvnil môj zdravotný stav, pre ktorý sa nebudem opätovne uchádzať o funkciu predsedu úradu. Táto pozícia, aspoň v mojom ponímaní, si vyžaduje plné pracovné tempo a nasadenie, v čom ma môj zdravotný stav obmedzuje. Svoj mandát som totiž vykonával s plným nasadením, pre mňa je nepredstaviteľné, aby som z tohto nasadenia poľavil, zvlášť, keď je otázne, ako sa môj zdravotný stav bude vyvíjať.

Úrad za tých 5 rokov prešiel zásadnými zmenami, všetko to úsilie, ktoré som spolu s mojim tímom vyvinul, bolo v snahe chrániť verejný záujem a v prvom rade stáť na strane zákona a občana. 5 rokov je dlhá doba, preto mi dovoľte v skratke pripomenúť, čím si úrad za 5 rokov prešiel.

Odpočet mandátu predsedu ÚVO Miroslava Hliváka

Na záver mi dovoľte poďakovať za pracovné nasadenie môjmu tímu na úrade, všetkým partnerom, ktorí vstupovali do odborných debát, či už doma na Slovensku, alebo v zahraničí, Vám, novinárom, ktorí ste pomáhali chrániť verejný záujem spolu s nami a rovnako aj mojej rodine, ktorá tých 5 náročných rokov stála pri mne. Som rád, že sa mi do bodky podarilo splniť plán, s ktorým som kandidoval, dokonca aktivity s mojim tímom presiahli tento plán. Rozdávam Vám odpočet činnosti aj v papierovej forme. Ešte raz všetkým ďakujem a celej spoločnosti prajem, aby sa do vedenia úradu dostal človek, ktorý bude mať na pamäti v prvom rade verejný záujem.“

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.